Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rig Natur - en strategi for biodiversitet

Aalborg Byråd har godkendt Rig Natur i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet.

Med godkendelsen fulgte en beslutning om at fremlægge konkrete mål for hvor meget biodiversiteten skal forbedres i Aalborg Kommune de kommende fem år, samt en konkret plan for, hvordan man vil nå disse mål. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke alene er kommunen, som kan standse tilbagegangen i biodiversiteten. Der skal mange flere kræfter i spil.

Derfor håber Aalborg Kommune, at rigtig mange vil lade sig inspirere af de mange forslag til at forbedre forholdene for naturen, som findes i strategien.

Skriv til os, så sender vi 'Rig Natur'.

Du kan også bestille materialet ved at ringe til os på telefon 9931 2000.

Del indhold