Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Delpolitik om Sundhed

Vores forståelse af sundhed tager udgangspunkt i WHO’s definition: ”En tilstand af fuldkommen fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom”.

En god arbejdsplads udvikler og fremmer sunde valg. Vi ser på sammenhænge med arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær. Vi evaluerer alle indsatser og deler erfaringer på tværs.

Vi løfter sundheden ved at udvikle rammer og aktiviteter, der: 

  • Skaber de bedste betingelser for udvikling af sundhed.
  • Forebygger kendte sundhedsrisici og sygdomme.
  • Giver nærværende og omsorgsfuld håndtering ved sygefravær.

Vi vil udvikle og understøtte de ansattes sunde valg, ligesom vi ønsker at skabe sammenhæng mellem vores arbejde med sundhedsfremme for borgerne og vores egen adfærd. Som en del heraf, har vi valgt, at arbejdstiden skal være røgfri.

Print alle punkter

Del indhold