Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Delpolitik om Mangfoldighed

Aalborg Kommune vil være en mangfoldig virksomhed, hvor medarbejderskaren afspejler kommunens indbyggersammensætning. Vi benytter de forskellige kompetencer og kulturer, en mangfoldigt sammenbragt medarbejderskare bidrager med.

Vi vil behandle alle ligeværdigt uanset køn, etnisk oprindelse, handicap, livssituation og alder.

Sådan understøtter vi mangfoldighed

Vi arbejder med mangfoldighed i forbindelse med rekruttering, under ansættelsen og ved den planlagte afslutning på ansættelsen af medarbejdere og ledere. For at understøtte arbejdet, er der udarbejdet principper, som skal hjælpe os med at fremme mangfoldigheden.

Print alle punkter

Del indhold