Sammenhæng med Personalepolitikken

Delpolitik om løndannelse

Principperne i del-politik om løndannelse

Lokal udmøntning

Et langsigtet mål

Forhandlinger og procedureaftaler

Økonomi