Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Delpolitik om Løndannelse

Delpolitik om løndannelse beskriver, hvordan vi i forhandling af lokalløn vil understøtte personalepolitikkens vision om at skabe en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Den overordnede målsætning er, at det skal være muligt at tiltrække, motivere og fastholde medarbejdere med høje faglige og menneskelige kompetencer.

Delpolitik om løndannelse er en delpolitik under Aalborg Kommunes personalepolitik og bygger derfor på personalepolitikkens principper, ligesom den, gennem fokus på kerneopgaven, skal understøtte kommunens visioner, mål og strategier.

Delpolitik om løndannelse skaber opmærksomhed om holdninger og værdier i relation til medarbejderne. Denne opmærksomhed skal føre til drøftelser lokalt, og at disse drøftelser udmøntes i strategier for hvordan lønpolitikken udmøntes. Løndannelsen skal være gennemskuelig for medarbejderne, ligesom der skal være åbenhed om udmøntningen af Lokal Løndannelse på den enkelte arbejdsplads, herunder kriterierne for tildeling af lokalløn.

Status på Delpolitik om løndannelse foretages i forbindelse med den årlige lønpolitiske drøftelse i HMU.

Principperne 

Print alle punkter

Del indhold