Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Delpolitik om Kompetenceudvikling

Aalborg Kommune vil styrke kompetence-
udviklingen, da det er en investering i værdifulde faglige og menneskelige ressourcer.

Aalborg Kommune har høje ambitioner om at gøre kompetenceudvikling til en af de afgørende faktorer for at tiltrække og fastholde ledere og medarbejdere.

Vi vil forøge, supplere og forandre medarbejdernes kompetencer, så medarbejdere og ledere udvikler sig og kan anvende deres fulde potentiale. Sådan kan Aalborg Kommune udvikle sig som organisation.

Vi udvikler alle ansattes kompetencer og udfolder deres potentialer for at lykkes med arbejdsopgaverne og med kerneopgaven –at skabe værdi og effekt for borgerne og for samfundet.

Print alle punkter

Del indhold