Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Delpolitik om Arbejdsmiljø

Delpolitik om arbejdsmiljø bygger på principperne i Social kapital og personalepolitikken.

Alle arbejdspladser skal skabe et godt arbejdsmiljø gennem gode rammer, vilkår og muligheder for opgaveløsning for alle medarbejdere. Det gode arbejdsmiljø og den høje trivsel er med til at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi skaber arbejdspladser med godt arbejdsmiljø og høj trivsel, med udgangspunkt i klart definerede arbejdsopgaver, klare mål og succeskriterier for arbejdet. Herigennem sætter vi rammerne for at alle medarbejdere kan mestre deres arbejdsopgaver, og at der er balance mellem krav og ressourcer.

I Aalborg Kommune skal alle opleve at de er en del af et arbejdsfællesskab, der består af en gruppe ansatte, der sammen har en fælles forståelse af kerneopgaven og er afhængige af hinanden for at lykkes med deres arbejdsopgaver.

Vi styrker udvikling af arbejdsmiljøet ved at udvide forståelsen af social kapital til også at indeholde et særligt fokus på arbejdsfællesskaber, da stærke arbejdsfællesskaber løfter kvaliteten i opgaveløsningen og trivslen.

Vi fremmer den systematiske tilgang til arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsfællesskaberne, gennem engagement, faglighed og medejerskab kan udvikle opgaveløsningen.

Print alle punkter

Del indhold