Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personalepolitik: 4 for fællesskabet

Med 4 for fællesskabet sætter vi rammen for, at vi vil have gode arbejdspladser, god opgaveløsning og sammen skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med mere.

Aalborg Kommunes personalepolitik beskriver de rammer og vilkår, der gælder for de ansatte, samt for hvordan vi løser opgaverne. Personalepolitikken uddybes nærmere gennem delpolitikkerne, forvaltningernes værdigrundlag og arbejdspladsernes egne drøftelser.

Samtidig beskriver politikken, hvordan vi ser en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Det er hver enkelt af os, der i fælleskab med andre får det til at ske i vores hverdag.

Personalepolitikken bygger på principperne i social kapital – som er samarbejde, tillid og retfærdighed. Åbenhed, tillid og dialog skal kendetegne arbejdet og alle de relationer, vi indgår i.

Personalepolitikkens 4 principper udfoldes yderligere gennem seks delpolitikkermed områder, vi skal have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes under hensyntagen til den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.

De 4 principper 

Del indhold

Personalepolitik - print