Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personalepolitik: 4 for fællesskabet

I Aalborg Kommune vil vi have gode arbejdspladser og god opgaveløsning, så medarbejdere og ledere sammen kan skabe gode resultater til gavn for borgere, virksomheder, foreninger med flere.

Aalborg Kommune skaber gode rammer, vilkår og muligheder for opgaveløsningen, motivation, arbejdsglæde og trivsel for alle ansatte. Personalepolitikken dette samt hvordan vi løser opgaverne.

Personalepolitikken uddybes nærmere gennem delpolitikkerne, forvaltningernes værdigrundlag og arbejdspladsernes egne drøftelser.

Samtidig beskriver politikken, hvordan vi ser en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Det er hver enkelt af os, der i fælleskab med andre får det til at ske i vores hverdag.

Personalepolitikken bygger på principperne i social kapital – som er samarbejde, tillid og retfærdighed. Åbenhed, tillid og dialog skal kendetegne arbejdet og alle de relationer, vi indgår i.

Personalepolitikkens 4 principper udfoldes yderligere gennem seks delpolitikker med områder, vi skal have et særligt fokus på og er særligt forpligtet af. Delpolitikkerne omsættes under hensyntagen til den enkelte forvaltnings drøftelser i MED.

De 4 principper 

Print alle punkter

 

Aalborg Kommune skaber gode rammer, vilkår og muligheder for opgaveløsningen, motivation, arbejdsglæde og trivsel for alle ansatte.

 

Del indhold