Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommunes ledelsespolitik

Formålet med politikken er at markere principperne for god ledelse i Aalborg Kommune. Den skal gøre en forskel i arbejdet med kerneopgaven, så vi sammen lykkes med at skabe resultater.

Ledelsespolitikken tager afsæt i Ledelseskommissionens arbejde og definition på ledelse: ‘Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre’. Vi ser ledelse som noget, der skabes i relationer, og dermed er lederskab og medarbejderskab hinandens forudsætninger.

Aalborg Kommune vil have den bedste ledelse, der matcher den virkelighed, vi befinder os i, og hvor vi sammen skaber værdi for borgerne og samfundet. Det stiller store krav til vores ledere, men det forpligter også Aalborg Kommune som arbejdsplads til at skabe de bedste forudsætninger for ledelse og ledelsesudvikling.

Formålet med politikken er at markere principperne for god ledelse i Aalborg Kommune. Den skal gøre en forskel i arbejdet med kerneopgaven, så vi sammen lykkes med at skabe resultater.

Den sætter retning for den ledelse, vi står på og vil kendes på. Den sørger for, at vi lever op til vores ønske om udvikling, der er et krav i Aalborg Kommune – også på ledelsesfronten.

Ledelsespolitikken indeholder 4 principper:

  1. Vi sætter borgerne først
  2. Vi udvikler sammen
  3. Vi skaber resultater
  4. Vi er gode personaleledere
Print alle punkter

Del indhold