Forord

Indledning

Fokusområde 1: Inklusion – grundsyn på fremtidig indsats

Fokusområde 2: Information og spredning af viden om det at leve med handicap.

Fokusområde 3: Den offentlige service – på tværs af kommunens forvaltninger.

Fokusområde 4: Tilgængelighed – fysisk og kommunikativt

Fokusområde 5: Arbejdsliv og beskæftigelse

Fokusområde 6: Kompetencer – udvikling og uddannelse

Sammenfatning - Kom godt i gang!