Fokusområde 6: Kompetencer – udvikling og uddannelse