Fokusområde 3: Den offentlige service – på tværs af kommunens forvaltninger.