Fokusområde 2: Information og spredning af viden om det at leve med handicap.