Fokusområde 1: Inklusion – grundsyn på fremtidig indsats