Forord

Formål

Ejerskabspolitikkens opbygning

Forventninger til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Åbenhed og kommunikation

Formalia