Forventninger til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer