Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mødedatoer for byrådet og udvalgene

Mødedatoerne bliver tilføjet efterhånden, som de bliver besluttet i de respektive organer.

Aalborg Byråds møder holdes kl. 16.00 i Medborgerhuset.

Mødedatoer for Aalborg Byråd, Magistraten og kommunens øvrige stående udvalg

BYR = Byrådet, MAG = Magistraten, BLU = By- og Landskabsudvalget, FSU = Familie- og Socialudvalget, BSU= Beskæftigelsesudvalget, ÆHU = Ældre- og Handicapudvalget, SKO = Skoleudvalget , SUN = Sundheds- og Kulturudvalget, MEU = Miljø- og Energiudvalget

2. halvår 2018

  Juli August September Oktober November December
BYR   13, 27 10, 24  8, 22 12, 26 10
MAG    13, 20, 27  3, 10, 17, 24 1, 8, 22, 29   5, 12, 19, 26  3, 17
BLU   16, 23 6, 19 4 8, 22 6
FSU   16 14, 28 12, 26 9, 23 14
BSU   16, 21 25 30 20 13, 14
ÆHU   8, 15, 22 12, 26 10, 24 14, 28 12
SKO   14 18  22 6, 20 4, 18
SUN   8, 22 12, 26 10, 24 14, 28 12
MEU   15, 29 5 31 21

 

1. halvår 2019

  Januar Februar Marts April Maj Juni
BYR 14, 28    11, 25 11, 25 8, 29 13, 27 17
MAG  7, 14, 21, 28 4, 11, 25  4, 11, 18, 25       
BLU  10, 24  7  7, 20  4, 25  9, 23  6, 20
FSU  18  8

 1, 15

 5, 26 3, 24  7, 21
BSU  22  26  26  30  28  18
ÆHU  9, 23  13, 27  13, 27 10, 24  8, 22   13
SKO  15  5, 26  5, 19  2, 23  7, 21  11, 25
SUN  9,23  13 13,27  10,24  8,22  12,26 
MEU  16 6, 20  2, 15, 29  19 

Byrådets 2 behandlinger af budget 2020-2023 holdes kl. 13.00 på følgende torsdage:

19. september - 1. behandling

10. oktober - 2. behandling

Del indhold