Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Flytning op til valg

Hvis du flytter eller melder flytning i perioden op til folkeafstemningen, skal du være opmærksom på disse regler.

Hvor skal jeg stemme?

Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og kommunen har accepteret flytningen senest tirsdag d. 17. maj 2022, skal du stemme på det afstemningssted, der er tilknyttet din nye adresse.

Sker flytningen fra og med onsdag d. 18. maj 2022, skal du stemme på det gamle afstemningssted. Dvs. det afstemningssted, der er knyttet til den adresse, du er fraflyttet. 

Du kan dog brevstemme i enhver kommune på de steder pågældende kommune modtager brevstemmer. Det kan du fra onsdag d. 20. april 2022 til og med lørdag d. 28. maj 2022.

Hvem har valgret?

Alle borgere, som på valgdagen har danskstatsborgerskab, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er umyndiggjort (dvs. under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne) kan stemme til folkeafstemningen.

Hvis jeg flytter fra Grønland, Færøerne eller udlandet til Danmark?

Flytter du fra Grønland, Færøerne eller udlandet til Danmark er skæringsdatoen for optagelse på valglisten onsdag d. 25. maj 2022.

Sidste frist for at brevstemme i Borgerservice er lørdag den 28. maj 2022. Borgerservice har åbent i tidsrummet 9-16.

Del indhold