Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Få hjælp til at sætte dit kryds til folkeafstemning om forsvarsforbehold

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved folkeafstemningen den 1. juni 2022. Du kan f.eks. få hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds.

Informationen på denne side kommer fra Indenrigs-og Boligministeriets folder "Du kan få hjælp til at sætte dit kryds".

Hjælp til at stemme på afstemningsdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?
Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.
Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • ledsagekort
 • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • lægeerklæring
 • erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Overlægsplade til stemmesedlen (NYT)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens valgsteder.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune. Kommunen skal have din ansøgning senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Gå siden ændring af afstemningsted

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til

 • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
 • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
 • hvordan du søger om at flytte valgsted.
Del indhold

Få information om forsvarsforbeholdet

Vil du vide mere om, hvad forsvarsforbeholdet er, kan du finde information på Folketingets side om Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Gå til Folketingets side om Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet