Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afstemning i hjemmet

Vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen kan brevstemme i eget hjem.

Eget hjem dækker alle boformer: for eksempel egen bolig, egen beskyttet bolig og egen plejehjemsbolig m.v.

Desuden kan du brevstemme på Aktivitetscentre, Daghjem og lignende, blot det tydeligt fremgår af ansøgningen.

Der skal ansøges om afstemning i hjemmet m.v.

Hent blanketten til ansøgning om at stemme i hjemmet

Ansøgningsskema fås også ved henvendelse til Borgerservice, Rantzausgade 6 eller på kommunens biblioteker.

Ansøgning om at stemme hjemme kan tidligst indgives fra den 28. april 2019.

Sidste frist for aflevering af ansøgning om brevafstemning i hjemmet er tirsdag, den 14. maj 2019 kl. 18.00 i Borgerservice, Rantzausgade 6.

Alle, der indsender ansøgning, vil få besked om hvornår afstemning i hjemmet foregår.

Del indhold