Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ændring af afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at ændre afstemningssted i bopælskommunen.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Borgerservice, Rantzausgade 6 eller på kommunens biblioteker.

Hent blanketten til ansøgning om ændring af afstemningssted

Ansøgning om at ændre afstemningssted kan tidligst indgives fra den 28. april 2019.

Sidste frist for aflevering af ansøgning om ændring af afstemningssted er den 16. maj 2019 kl. 12.00 i Borgerservice, Rantzausgade 6.

I Aalborghallen (AKKC) vil der forefindes følgende hjælpemidler:

  • et hæve/sænkebord med fri benplads, så kørestolsbrugere kan placere sig ved bordet
  • et CCTV (forstørrelsesapparat)

På alle afstemningssteder er der:

  • en LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
  • en sort filtpen, til brug for at afkrydse stemmesedlen
  • en ikke håndholdt lup

Evt. spørgsmål bedes rettet til Borgerservice på tlf. 9931 1800.

 

Del indhold