Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

EU-Parlamentsvalg 26. maj 2019

Danmark er medlem af EU og har 13 repræsentanter (medlemmer) i Europa-Parlamentet. Disse 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

EU-bosatte danskeres valgret

Danske statsborgere med fast bopæl i et andet EU-land, der ønsker at stemme i Danmark, skal optages på en særlig valgliste.

Er du dansk statsborger med fast bopæl i et andet EU-land, men ønsker at stemme i Danmark ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, skal du optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Hent ansøgningsskemaet

Du kan også finde ansøgningsskemaet og læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside. Ansøgning kan indgives fra mandag den 26. november 2018.

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest tirsdag den 23. april 2019. Eller på mail: folkeregister@kff.kk.dk

Du må kun stemme i et EU-land

Personer med dansk indfødsret, der bor i et af de øvrige EU-lande, har også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. De må imidlertid kun stemme i et land.

Du skal derfor vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land, hvor du bor. Hvis du vil stemme i det EU-land, hvor du bor og derfor bliver optaget på valglisten i bopælslandet, kan du ikke også optages eller blive ved med at være optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Udlandsdanskeres valgret

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland kan du normalt ikke optages på valglisten.

Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Der afholdes ikke valg til EU-Parlamentet i Grønland og på Færøerne.

Men der er undtagelser

Du kan stemme til valg, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Læs om reglerne på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.­ dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Du kan finde ansøgningsskemaer om at blive optaget på valglisten på ministeriets hjemmeside.

Hent ansøgningsskema ved midlertidig ophold i et land udenfor EU

Hent ansøgningsskema ved midlertidig ophold i Grønland eller på Færøerne

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 Kbh. V. senest tirsdag den 23. april 2019.
Eller på mail: folkeregister@kff.kk.dk

Tidsfrist: For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark, skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende din ansøgning i god tid inden næste valg.

Del indhold