Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundheds- og Kulturudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Sundheds- og Kulturudvalget 27. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo oktober 2019
3. Godkendelse af organisationsplan for Idrætsmødet
Bilag til punkt 3
 
4. Godkendelse af tilretning af Aalborg Kommunes Fritidspolitiske retningslinjer for aftenskoler
5. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Team Danmark 2020-2023
6. Godkendelse af høringsudkast af kulturpolitikken
Bilag til punkt 6
 
7. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen
8. Godkendelse af nye vedtægter for Aalborg Symfoniorkester
9. Godkendelse af støtte fra Tilgængelighedspuljen 2020

Lukket

10. Godkendelse af Handicapprisen 2019

Åben

11. Godkendelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
12. Orientering
13. Eventuelt
14. Besigtigelse på Halkær Kro
15. Godkendelse af referat

Tilmeld dig Sundheds- og Kulturudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.