Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundheds- og Kulturudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Sundheds- og Kulturudvalget 1. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af regnskab 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020, drift. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2020
4. Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.for Sundheds- og Kulturforvaltningen
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020 - anlæg. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2020
6. Godkendelse af ansøgning: Pilotkommune i Fælles om Ungelivet
7. Indstilling af repræsentanter fra Sundheds- og Kulturudvalget til §17, stk. 4- Landdistriktsudvalget
8. Orientering
9. Eventuelt
10. Godkendelse af referat
11. Underskriftsblad
12. Tillægsdagsorden: Godkendelse af kommunale initiativer på kultur- og fritidsområdet grundet COVID-19

Tilmeld dig Sundheds- og Kulturudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.