Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundheds- og Kulturudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Sundheds- og Kulturudvalget 27. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af høringssvar om Planstrategi 2019
Bilag til punkt 2
 
3. Godkendelse af regnskab 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2019.
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, anlæg. Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2019.
6. Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Sundheds- og Kulturforvaltningen
7. Godkendelse af Aktivitetsrapport 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
8. Godkendelse af ansøgning om midler til Læge- og Sundhedshus i Løvvangen
9. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg
10. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen 1. ansøgningsrunde 2019
11. Godkendelse af overførsel af Aalborg Festivals formue ved lukning
12. Kulturpolitik 2013 - 2018 - status
13. Orientering
14. Eventuelt
15. Godkendelse af referat

Tilmeld dig Sundheds- og Kulturudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.