Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 24. maj 2013
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Ny organisering af Ældreafdelingen (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Ny organisering af Myndighedsafdelingen (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Sager til orientering/efterretning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Regnskab 2012 - Overførsel fra 2012-2013 drift - orientering
Beslutning: Redegørelse
7. Endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. - Regnskab 2012 - orientering
Beslutning: Redegørelse
8. Regnskab og beretning 2012 for Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering
Beslutning: Redegørelse
9. Regnskab 2012 - Overførsel fra 2012 til 2013 på anlæg - orientering
Beslutning: Redegørelse
10. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.