Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 18. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring af udbud af ortopædisk fodtøj 2020
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Udbud af Kompressionsprodukter 2020
Beslutning: Se referat
5. Orientering om evaluering af projekt Mobil Rehabilitering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om nedsættelse af styregruppe med henblik på udvikling af koncept for forebyggelse af ensomhed blandt ældre
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om Statusevaluering af måltidsværter, maj 2020
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Plan for forsigtig og kontrolleret genåbning af Aktivitetsområdet i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2020
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Plan for øget aktivitet for Videnscenter for Demens
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Plan for og genåbning af BorgerDigital
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Brandsikkerhed i plejeboliger og botilbud i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
14. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
16. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
17. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.