Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 20. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om status på Corona/COVID 19-situationen v/Carsten Møller Beck
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om plan for genåbning af besøg på plejehjemmenes udearealer v/ Carsten Møller Beck
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om årsrapport 2019 Ældre og Sundhed - Madservice Aalborg
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om Statusevaluering af Måltidsværter
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.