Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 13. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udbud af brystproteser 2020
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Nye instrukser på handicap- og ældreområdet om magtanvendelse
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Høring af Udmøntning af pulje til aften- og nattevagt
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg kommunes lokalråd på ældreområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Henvendelse fra Seniorrådet til Borgmesteren vedr. forebyggende hjemmebesøg
Beslutning: Se referat
8. Valg til Seniorråd 2021
Beslutning: Se referat
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
11. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.