Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 19. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
4. Drøftelse af Høringsoplæg Landdistriktspoliti 2020
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af Budgetfordeling 2020 - Sektor serviceydelser for ældre
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Budgetfordeling 2020 - Sektor tilbud for mennesker med handicap
Beslutning: Til orientering
7. Drøftelse af Fremtidigt årshjul for Aalborg Kommunes lokalråd
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på socialområdet
Beslutning: Til orientering
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
10. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
11. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.