Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 21. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet
Beslutning: Se referat
4. Indskud ifbm. overflytning til nyt plejehjem v/Ove G. Jensen
Beslutning: Til orientering
5. Høring - Leverandørkrav 2020 for genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Beslutning: Se referat
6. Høring - Kvalitetsstandard for 2020 for træningsområdet
Beslutning: Se referat
7. Høring - Kvalitetsstandarden for 2020 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Se referat
8. Høring - Leverandørkrav 2020 for madservice (med og uden udbringning)
Beslutning: Se referat
9. Høring - Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020
Beslutning: Se referat
10. Orientering om Tilsyn med leverandører af hjemmepleje 2018
Beslutning: Til orientering
11. Redegørelse for fordeling af midler til en bedre bemanding 2020
Beslutning: Til orientering
12. Drøftelse af input til det kommende arbejde med ny køreplan
Beslutning: Se referat
13. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
14. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
15. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
16. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.