Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 10. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Udsat
4. Overførsel af indskud når beboere skal flytte fra plejehjem der lukker v/Hanne Richter
Beslutning: Se referat
5. Orientering om Videreførsel af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik
Beslutning: Til orientering
6. Dagsorden til dialogmødet med Ældre- og Handicapudvalget
Beslutning: Se referat
7. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.