Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 19. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Mødeplan 2020
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Årsrapport på socialfaglige tilsyn gennemført af BDO 2018
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn på plejehjem ved BDO i 2018
Beslutning: Til orientering
6. Opfølgning på studietur - Træning/aktivitetsområdet
Beslutning: Se referat
7. Orienteringsmøde for nye pensionister
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Orientering om På sporet til Seniorrådet
Beslutning: Se referat
10. Orientering vedr. omtale af plejehjem i pressen v/Rådmand Jørgen Hein
Beslutning: Se referat
11. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
12. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
13. Seniorrådets time
Beslutning: Se referat
14. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.