Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 15. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Brandsikkerhed på Aalborg Kommunes plejehjem
Beslutning: Se referat
4. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
5. Praksisteam -Videnscenter for Demens
Beslutning: Se referat
6. Orientering fra Madservice Aalborg vedr. frosne færdigretter
Beslutning: Se referat
7. Høringsgrundlag vedr. Vejledende frister for sagsbehandling
Beslutning: Se referat
8. Status på brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen og rengøring
Beslutning: Se referat
9. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Se referat
10. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
11. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.