Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 20. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
4. Orientering fra tilgængelighedsrådgiver Kit Bos
Beslutning: Se referat
5. Visitation til midlertidigt ophold v/Flemming Pedersen
Beslutning: Se referat
6. Udbud af genbrugshjælpemidler i 2020
Beslutning: Se referat
7. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Se referat
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Seniorrådets time - tema budget
Beslutning: Udsat
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.