Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 25. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Ældre- og Handicapforvaltningens Regnskab 2018
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om overførsel fra 2018 til 2019 - drift
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om overførsel fra 2018 til 2019 - anlæg
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om årsrapport Leverandørafdeling - Madservice Aalborg 2018
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af projektide til puljeopslag: Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel blandt ældre
Beslutning: Se referat
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
11. Status triagering v/Agnethe Holm Rasmussen
Beslutning: Se referat
12. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Til orientering
13. Seniorrådets time - tema plejehjem
Beslutning: Se referat
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.