Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 21. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
4. Trafik og Veje v/Jan Øhlenschlæger
Beslutning: Se referat
5. Orientering om beredskabsplan, hvis private leverandører af hjemmehjælp går konkurs eller lukker pludselig ned
Beslutning: Til orientering
6. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Seniorrådets time - tema Hjemmepleje
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Se referat
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.