Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 28. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om Budgetfordeling 2019 - sektor tilbud for mennekser med handicap
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre
Beslutning: Se referat
5. Orientering om Dit Blad v/Anders Lystrøm
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
7. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
8. Nyt fra Regionsældrerådet v/Jørgen Linnemann
Beslutning: Se referat
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
10. Seniorrådets time
Beslutning: Se referat
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.