Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 17. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Seniorrådets repræsentanter
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om Muligheder for samarbejde med The Back To Life Project på baggrund af evalueringsrapport
Beslutning: Se referat
6. Orientering: Statusevaluering af Seniorråd og lokalråd i Aalborg kommune
Beslutning: Se referat
7. Høring af Aalborg Kommunes Demenshandleplan 2019-2020
Beslutning: Se referat
8. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
9. Formandens orientering
Beslutning: Intet
10. Høring - Drøftelse af høringssvar til Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Se referat
11. Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelse
Beslutning: Drøftedes
12. Nyt fra Regionsældrerådet v/Jørgen Linnemann
Beslutning: Udgik
13. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.