Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 13. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Seniorrådets repræsentanter
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Malene Tikjøb Øvlisen
Beslutning: Se referat
5. Forretningsorden for Seniorrådet - godkendelse af rettelser/tilføjelser
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Høring af Aalborg Kommunes nye mobilitetshandlingsplan
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Se referat
7. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
8. Nyt fra Regionsældrerådet v/Jørgen Linnemann
Beslutning: Udsat
9. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Udsat
10. Emner til drøftelse fra Seniorrådsmedlem Hanne Richter
Beslutning: Se referat
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.