Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 22. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Orientering fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Udsat
5. Kollektiv Trafik v/Jan Øhlenschlæger
Beslutning: Se referat
6. Behandling af personsager v/Alex Burmester
Beslutning: Se referat
7. Høring vedr. Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
Beslutning: Se referat
8. Høring: Kvalitetsstandarden for 2019 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Se referat
9. Høring: Leverandørkrav for madservice (med og uden udbringning)
Beslutning: Se referat
10. Høring: Frit valg på genoptræningsområdet efter ny lovgivning
Beslutning: Se referat
11. Orientering: Redegørelse Værdighedsmidler og Bedre Bemanding 2019
Beslutning: Se referat
12. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2017
Beslutning: Se referat
13. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017
Beslutning: Til orientering
14. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
15. Nyt fra Regionsældrerådet v/Jørgen Linnemann
Beslutning: Udsat
16. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Udsat
17. Input til dagsorden til dialgomøde med Ældre- og Handicapudvalget
Beslutning: Drøftedes
18. Eventuelt
Beslutning: Udsat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.