Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 11. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
5. Orientering om tilsyn med leverandører af hjemmepleje- årsrapport 2017
Beslutning: Til orientering
6. DNA Aalborg v/Birgitte Hvilsom
Beslutning: Se referat
7. Høring - forslag til ny værdighedspolitik 2018 - 20121
Beslutning: Se referat
8. Høring - Godkendelse af besparelse på aktiveringsområdet i 2019 - 1. behandling
Beslutning: Se referat
9. Opfølgning vedr. budget 2019
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af ophør af projekt ”De første skridt til stærkere relationer” inden projektperiodens udløb
Beslutning: Se referat
11. Rammeaftale diabetes i 2018
Beslutning: Til orientering
12. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra Regionsældrerådet v/Jørgen Linnemann
Beslutning: Se referat
14. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
15. Ældrerådets halve time
Beslutning: Intet
16. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.