Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 18. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Se referat
4. Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Se referat
5. Drøftelse af Værdighedspolitik 2018 - 20121
Beslutning: Se referat
6. Orientering: Kørselsmuligheder med minibusser på aktivitetsområdet
Beslutning: Til orientering
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af forslag til navneændring
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af mødeplan 2019
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Malene Tikjøb Øvlisen
Beslutning: Se referat
12. Orientering om Regionsældrerådet v/Jørgen Linnemann
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.