Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 21. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Udpegning af repræsentanter til temadag om borger- og patientinddragelse d. 3. september 2018
Beslutning: Se referat
4. Udbud på Urologiprodukter i 2018
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Se referat
5. Vision for Ældrerådet
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Se referat
6. Orientering om evt. forslag til organisering af hjemmeplejen v/Jørgen Behrentzs
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Se referat
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Intet
9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Ældrerådets "halve time"
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.