Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 17. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Præsentation af Visitation, Afklaring og Forebyggelse v/Lone Starbæk Schmidt
Beslutning: Til orientering
4. Udbud af Diabetesprodukter 2018
Beslutning: Se referat
5. Høring - vejledende frister for sagsbehandling
Beslutning: Se referat
6. Orientering om Endeligt regnskab 2017 for Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Overførsler 2017-2018 - Drift
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Overførsel 2017-2018 - Anlæg
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Afslutning af projekt vedr. Mere livskvalitet på plejehjem og plejecentre
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Bæredygtighedshandlinger i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Afsluttende rapporter for renovering af plejehjemskøkkener
Beslutning: Se referat
12. Orientering om Planlægning af forebyggelses- og rehabiliteringscenter i Ulsted
Beslutning: Til orientering
13. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
14. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
15. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
16. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Til orientering
17. Ældrerådets "halve time"
Beslutning: Udsat
18. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.