Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 20. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Demensven v/Karin Boye
Beslutning: Til orientering
4. Tryg Aalborg version 2
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af Køreplanindstilling 2018 - 2019
Beslutning: Se referat
6. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
7. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af forretningsorden
Beslutning: Godkendt
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Ældrerådets "halve time"
Beslutning: Intet
13. Indberetning af kørsel vi SD v/Liselotte Bech
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.