Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 15. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem
Beslutning: Til orientering
4. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
5. Orientering til Ældrerådet - udbud af Ortopædisk Fodtøj og Fodindlæg
Beslutning: Til orientering
6. Status for renovering af køkkener på plejehjem
Beslutning: Til orientering
7. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
8. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
9. Invitation til møde med FOA
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Ældrerådets "halve time"
Beslutning: Til orientering
13. Introduktion til indberetning af kørsel via SD
Beslutning: Til orientering

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.