Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Velkommen til det nye Ældreråd v/ Rådmand Jørgen Hein
Beslutning: Til orientering
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Tips og idéer fra tidligere formand Ellen Jensen
Beslutning: Til orientering
4. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
5. Sagsbeskrivelse: Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunavej 2 i Gug (Høring)
Beslutning: Se referat
6. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter - valg af repr. til arbejdsgrupper
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Se referat
7. Ældrerådets "halve time"
Beslutning: Til orientering
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.