Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 9. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Annette Secher
Beslutning: Se referat
4. NOPII – pillerobot skal hjælpe ældre nordjyske borgere med medicinen v/Bent Sørensen
Beslutning: Til orientering
5. Status på Ældrerådets Vision
Beslutning: Se referat
6. Formandens orientering
Beslutning: Intet
7. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Se referat
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.