Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 12. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
4. Anvendelse af værdigshedsmidler 2018-2019 (høringsgrundlag)
Beslutning: Se referat
5. Høring - Tidlig opsporing i Rengøringsenheden
Beslutning: Se referat
6. Drøftelse: Ældrerådets inputs til langsigtet plan for Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
7. Nyt fra demensområdet
Beslutning: Til orientering
8. Nyt fra aktivitetsområdet
Beslutning: Til orientering
9. Høring - Kvalitetsstandard for 2018 for træningsområdet
Beslutning: Se referat
10. Høring - Leverandørkrav 2018, Genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Beslutning: Se referat
11. Formandens orientering
Beslutning: Intet
12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.