Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Ældrerådet 15. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Høring - høringsgrundlag: Bøgemarkscentret – indstilling vedr. målgruppe og organisatorisk placering af driftsansvar.
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af høringsgrundlag: Kvalitetsstandarden 2018 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Se referat
6. Valg til Ældreråd og Lokalråd
Beslutning: Se referat
7. Nyt fra Ældre og Sundhed
Beslutning: Se referat
8. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
9. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
10. Orientering budgetoplæg 2018
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.